Grad Rihemberk

Mesta občina Nova Gorica

Na sklanem pomolu vzpetine Golec nad vasjo Branik že stoletja kraljuje mogočni grad, eden najstarejših na Slovenskem. Oko popotnika, ki potuje skozi kraj, pritegne njegovo starodavno razgibano zidovje, sredi katerega se v nebo pne mogočen stop s cinami, ki obkrožajo njegov vrh kot krona. V duhu tradicije je nastal tudi logotip in sicer s tehniko linoreza. Zasnova celostne podobe pa je poleg logotipa obsegala tudi zasnovo spletne strani, tiskovine in table.

cross